Dansk Kemisk Nomenklatur

Redaktørportrætter

Ture Damhus

Ture Damhus

Student fra Holte Gymnasium 1970. Cand.scient. i kemi og matematik og dernæst lic.scient. i kemi, begge dele fra Københavns Universitet. Ansat ved Farmaceutisk Højskole 1983-84, i Arbejdstilsynets Produktregister 1984-1985 og dernæst fra 1985 som forskningskemiker ved Novo, senere Novo Nordisk og fra 2000 Novozymes med hovedindsats omkring vaskemiddelkemi og enzymer til vaskemidler. Pensioneret derfra i 2019.

Involveret i nomenklaturarbejde under IUPAC 1979-1981 og igen 1996-, først under den daværende Commission for Nomenclature of Inorganic Chemistry, siden 2001 under IUPAC's nye struktur i Division VIII (Chemical Nomenclature and Structure Representation), i IUBMB-IUPAC Joint Commission on Biochemical Nomenclature og i to omgange også i Interdivisional Committee on Terminology, Nomenclature and Symbols.

Medforfatter til bl.a. den reviderede 'Red Book', IUPAC's uorganiske nomenklaturvejledning (2005), og Principles of Chemical Nomenclature (2011).

Formand for Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg og (sammen med A. Senning) hovedredaktør af førsteudgaven af Kemisk Ordbog [Teknisk Forlag, København, 1996].

Andre hobbyer: Passioneret kontrabasspiller. Var i 12 år medredaktør af Dansk Kontrabasselskabs blad Bastidende.

Søren Møller

Søren Møller

Student fra Nørre Gymnasium 1974.

Kandidatgrad i biologi og kemi fra Roskilde Universitet (RUC) 1985.

Kortere ansættelser ved RUC og Roskilde Universitetsbibliotek 1985-1988.

Ph.D. i kemi, RUC/Forskningscenter Risø 1991.

Postdoc ved University of California, Santa Cruz 1991-1992.

Fra 1992 til 2021 ansat ved Roskilde Universitetsbibliotek som lektor/forskningsbibliotekar med ansvar for de naturvidenskabelige fag.

Fra 2021 lektor emeritus, Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Miljødynamik, https://forskning.ruc.dk/da/persons/moller

Har siden Ph.D.-arbejdet beskæftiget sig med studier af kortere lineære polyeners fotokemi og fotofysik. Har sideløbende med dette arbejde siden 1981 været involveret i studier af grønlandske fugle, især vandrefalke.

Medlem af Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg.

Alexander Senning

Alexander Senning

1936 (Riga) – 2020 (København).

Kemistudier ved Universität München og ved Uppsala Universitet 1954-1962, afsluttende med graden fil. lic. i organisk kemi.

I 1962 amanuensis og 1965 lektor ved Aarhus Universitet.

1993-2003 ingeniørdocent ved DIA/DTU.

Forskningsinteresser: Organisk svovlkemi og lægemiddelkemi.

Medlem af Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg og senere i en periode dettes formand. Hovedredaktør (sammen med T. Damhus) af førsteudgaven af Kemisk Ordbog [Teknisk Forlag, København, 1996].

Mogens T. Jensen

Mogens T. Jensen

Student fra Fyns Studenterkursus 1979.

Cand. scient. i cellebiologi fra Odense Universitet og ph.d. i mikrobiologi fra samme universitet.

Ansat som forsker ved Danmarks Jordbrugsforskning fra 1989 og siden 2004 som akademisk medarbejder ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci på Syddansk Universitet med opgaver indenfor kemikaliesikkerhed, formidling og undervisning.

Alan Mortensen

Alan Mortensen

Kandidat i kemi fra Københavns Universitet i 1992 og ph.d. i kemi fra samme sted i 1995.

Ansat ved den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole som adjunkt/lektor inden for carotenoiders kemi.

Har efterfølgende arbejdet i industrien og på Københavns Universitet primært med forskning og udvikling, men også med regulatorisk kemi, inden for vidt forskellige områder.

Poul E. Andersen

Poul E. Andersen

Student fra Sct. Knuds Gymnasium 1967.

Cand. Scient. i biokemi fra Københavns Universitet (KU) 1974.

Kortere ansættelse ved Medicinsk-Kemisk Institut KU, medvirket i undersøgelse af det kemiske arbejdsmiljø i den grafiske branche 1976-78.

Herefter ansat i Arbejdstilsynet med opbygning af en database, hvor kemikalier i det danske miljø og arbejdsmiljø blev registreret. Produktregistret er et fælles register for Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen og forskellige regler om indrapportering af kemikalier fra producenter og importører administreres her. Involveret i flere arbejdsgrupper under EU i forbindelse med udviklingen af den europæiske kemikalieforordning REACH (registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier). Samarbejdet med produktregistre i de andre nordiske lande og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). Medens Produktregistret var placeret på Arbejdsmiljøinstituttet, blev der gennemført en række forskningsprojekter med udgangspunkt i registerdata.